menu

Cudzí domov

 

Tento fotografický projekt som poňal ako príležitosť prekonať bariéru anonymity internátnych izieb. Rozhodol som sa osloviť cudzincov, ktorých by som za iných okolností na preplnených chodbách obišiel bez povšimnutia, bez pozdravu. Naše spoločné stretnutia mi umožnili nahliadnuť do ich intímneho, osobného priestoru, ktorý v danom momente nazývali svojím domovom. Spája nás rovnaké miesto, rovnaký čas, rovnaký pocit. Viac ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ďaleko od skutočného domova je ťažké neprežívať pocit odlúčenia. Ten sme sa vzájomnou komunikáciou, spoznávaním jednoduchými gestami, spoločne pokúšali prekonať. Vytvoril som galériu ľudí, ktorí na určitý čas tvorili môj domov a ja ten ich.

Hi Mom !
I´m sending you my warmest greetings from Zlín. This city looks like it was built entirely from Lego bricks. Every building look absolutely like the other one ! You have to see it on your own eyes. Everything is awesome, except cops! They are everywhere…
With love