menu

Subkultúra

súbor kultúrnych prvkov typických pre menej kultúrne vyhranené sociálne skupiny alebo spoločenstvá, odlišujúce sa od dominantnej (oficiálnej, hlavnej) kultúry.

Súbor zameraný na  dokumentovanie kultúry Punku a Rock´n´rollu ktoré majú v slovenskej spoločnosti svoje miesto. Vďaka svojim názorom, móde,   hudobnému štýlu sú radené medzi subkultúry. Ja som sa rozhodol konkrétne pre tieto dva prúdy predovšetkým preto, že sú mi veľmi blízke a sú pre mňa príťažlivé nielen po hudobnej ale aj vizuálnej a názorovej stránke.