photography, cycling.

info@davidmackovic.com

+ 420 605 980 712

brno-zohor

fotiť

jazdiť na kole

fotiť kola

fotiť na kole

celuloid-monitor

volať filmy

jobo atl3 operator

2022 – MgA. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne